GUARDIA URBANA I BOMBERS (AJUNTAMENT BARCELONA): 100 noves places en la categoria d’agent i 67 noves places pel Servei de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvament

L’Ajuntament aprova convocar noves places d’agents de la Guàrdia Urbana i Bombers 2014-01-16 00:00:00.0 14:20 h.

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’exercici 2014. Durant aquest any el Govern Municipal convocarà un total de 100 noves places en la categoria d’agent per entrar a la Guàrdia Urbana de Barcelona ).

A partir d’aquest moment el consistori prepararà les bases de la convocatòria que, un cop enllestides, també seran sotmeses a l’aprovació de la Comissió de Govern. Posteriorment es publicaran al Butlletí Oficial de la Província (BOP), al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC); serà a partir d’aquesta darrera publicació quan s’obrirà el termini per a la presentació d’instàncies dels candidats/candidates.

Amb aquesta convocatòria es podran incorporar nous agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona per tal de dotar al cos de policia barceloní de més efectius que permetin oferir un millor servei al ciutadà. La convocatòria s’emmarca en la ferma aposta del Govern Municipal per fer més eficient i més eficaç el servei del cos de policia barceloní. Novament, en el cas de la capital catalana, la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona per garantir la seguretat i la tranquil·litat de la ciutadania, juntament amb unes finances municipals sanejades, han permès tornar a impulsar la incorporació de nous agents

Paral·lelament, enguany el Govern Municipal també convocarà 67 noves places per entrar a formar part del Servei de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS), de les quals 60 seran places de bombers i 7 places de tècnic del servei. La mesura s’emmarca en la voluntat de comptar amb els màxims efectius pels Bombers de Barcelona per tal d’oferir la millor resposta davant les emergències que poden succeir a la capital catalana.

La convocatòria dels nous agents i nous efectius de bombers per aquest 2014 es realitzarà en règim d’oposició lliure, i estarà oberta a persones amb nacionalitat espanyola i que compleixin els requisits que es marquin a les bases de la mateixa.

La instància es podrà trametre telemàticament a través de la web de l’Ajuntament de Barcelona, www.bcn.cat, en l’apartat tràmits i gestions, o bé excepcionalment presentant-la al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol de les formes previstes pel règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de vint dies a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC. Des de la web www.bcn.cat, a banda de consultar les bases, també es podrà fer la tramitació electrònica de la sol·licitud i el pagament de la taxa corresponent al procés d’oferta pública.

Anuncios