Convocatòria per a la concessió de beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l’execució penal, la mediació penal, l’atenció a la víctima, l’Administració de justícia i el dret civil català, durant l’any 2014

s’obre la convocatòria per a la concessió de beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l’execució penal, la mediació penal, l’atenció a la víctima, l’Administració de justícia i el dret civil català, durant l’any 2014. http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1320499&type=01

DOGC 6481

Anuncios